Welcome

Welcome to our website of Fecotainer.eu.

Welkom op onze website.

Herzlich Willkommen auf unserer Website.

Bienvenue sur notre site web.

Bienvenidos a nuestra página web.

Benvenuti nel nostro sito.

Välkommen till vår hemsida.

Fecotainer on Twitter

Nieuws

Home - Patientvänlig pall provtagning

Avföringsprov ger anmärkningsvärt mycketinformation när man vill avgöra hur frisk en person är. Avföringsanalys kan spela en viktig roll när det gälleratt tidigt spåra upp sjukdomar, exempelvis cancer itjocktarmen. De metoder som nu används för att ta avföringsprov ärdock mycket patient-ovänliga. Att ta prov från toaletten,då provet sedan måste flyttas till en plastburk, ger intealltid reproducerbara eller pålitliga resultat. Dessutominnebär det smitt- och hälsorisker. För att lösa detta problem har AT Medical utvecklat FECOTAINER®: en engångs uppsamlingsbehållaresom enkelt placeras under toalettsitsen ”föreanvändning” och som enkelt kan stängas med lock”efter användningen”. Faecesbehållaren, med ettreproducerbart och komplett avföringsprov, kan sedanenkelt och hygieniskt transporteras till laboratoriet.

Faecesbehållaren

 

 • Faecesbehållaren FECOTAINER® har testats utförligt i praktiken. Det finns inget bättre sätt att samla upp avföring på. FECOTAINER® är en patenterad, mycket användarvänlig faecesbehållare. Det är den pålitligaste faecesbehållaren för avföringsprov som finns på marknaden.
 • FECOTAINER® är en användarvänlig och hygienisk uppsamlingsbehållare för avföring.
 • FECOTAINER® är lämplig för all sorts avföring.
 • Säker för patienter och laboranter.
 • Eftersom faecesbehållaren är så enkel att använda är det ett idealiskt redskap vid
 • omfattande studier såsom FIT / screening för tjocktarmscancer: tack vare den enkla och hygieniska användningen ökar deltagandet i screeningprogram för tjocktarmscancer!
 • FECOTAINER® är en patenterad engångsbehållare, enkel att använda, flexibel och stark. Diameter 15 cm, total volym 700 ml.
 • FECOTAINER® är hopfällbar och får plats i ett vanligt brevinkast (endast 28 mm hög) och kan därför enkelt skickas till patienterna.
 • Behållaren är tillverkad av återanvändbar plast. Den extra förvaringspåsen av plast är biologiskt nedbrytbar.
 • Efter användning i laboratoriet kan FECOTAINER® kasseras som vanligt engångsmaterial.
 • Rekommenderas av gastroenterologer.
 • Med FECOTAINER® får man de pålitligaste resultateten av avföringsanalyser.
 • FECOTAINER® är en unik faecesbehållare och den är CE-märkt (FDA-märkning på gång).
   
  Patientvänlig pall provtagning